Teknologi og eiendom smelter sammen når IT-giganten Atea skal ha nytt hovedkontor. Atea er en fremtidsrettet bedrift – nå skal de flytte inn i det som blir Norges mest fremtidsrettede bygg – på Hasle. Sammen med HasleLinje skal de skal bygge fremtiden.

Michael Jacobs (t.v), adm. direktør i Atea undertegnet avtalen med HasleLinje. Adm. direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg er stolt av at Atea har valgt HasleLinje som lokasjon.

Målet til Atea og HasleLinje er å bygge Norges sterkeste tech-hub – et sted der mennesker og teknologi møtes, der nye ideer skapes, inspirasjon og læring deles på tvers av bransjer og industrier. Da sier det seg selv at bygget må stå i stil med ambisjonene. Ateas nye hovedkvarter har en ambisjon om å bli «verdens smarteste bygg».

– Flyttingen til verdens smarteste bygg skal bidra til at Atea skal lede norsk digitalisering og utviklingen av smarte bygg og smarte byer – et viktig satsingsområde for selskapet i dag og i årene som kommer, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea Norge.

Flotte takterrasser i Ateas nye hovedkvarter

Atea velger HasleLinje

Byggets utforming og interiør er designet for å støtte oppunder en fleksibel og kreativ arbeidsdag. Naturlige materialer i kombinasjon med fremtidens teknologi legger til rette for et uformelt og smart samarbeid på tvers av avdelinger. Fellesarealer og sosiale soner sørger for sosialt og faglig påfyll, og den grønne takterassen blir et populært møtested. Kort sagt: Dette er et bygg som åpner for mange mulige måter å jobbe på. Administrerende direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg, synes det er spennende å jobbe med en innovativ aktør som våger å utfordre konvensjonelle kontorbygg og arbeidsformer.

– Vi er stolte av at Atea har valgt HasleLinje som lokasjon, og gleder oss til å utvikle og bygge det nye hovedkontoret for Atea, sier Thrygg.

Et slikt bygg følger selvfølgelig opp miljøprofilen til HasleLinjes to tidligere bygg på samme sted – Frontbygget (Bymiljøetaten) og Portalbygget (Cowi) – som begge er tildelt Breeam Nor-karakteren «Excellent» og er energimerket A og passivhus. Det er boret 14 grunnbrønner 250 meter ned i bakken som skal brukes til varmepumper og frikjøling i Ateas nye hovedkvarter. Disse vil i tillegg sørge for at de ansatte kan nyte godt av Oslos beste inneklima.

Bygget vil stå ferdig i januar 2020. Da vil området se slik ut. Ateas bygg er rett ved siden av Aller-bygget og ovenfor Bymiljøetatens bygg i nederste høyre hjørne.

Ateas nye hovedkvarter på Haslelinje