Visste du at Bymiljøetaten gjør alt fra å utvikle apper for parkering i Oslo og tilrettelegge for urbant landbruk, til å kjøre skispor og bygge kunstgressbaner? Bymiljøetaten er også en viktig pådriver i miljøarbeid, noe de innovative lokalene deres på HasleLinje beviser.

Bymiljøetaten er en stor etat med litt over 700 ansatte, og har ansvar for «omtrent alt kommunalt som ikke omhandler bygninger i Oslo». Det vil si blant annet veier, samferdselsprosjekter, parker, friområder, badestrender, drift av idrettsanlegg samt skog og mark helt fra sør i Drøbak til lengst inn i Nordmarka.

Den relativt nysammenslåtte etaten står blant annet bak prosjekter som opprustningen av Storgata, utbygging av ladestolper, innføring av beboerparkering, oppgradering av Jordal park, bygging av nye og rehabilitering av gamle kunstgressbaner, utkast til handlingsplan for å forhindre unødvendig bruk av engangsplast og å redusere marin forsøpling, samt IT-prosjekter som app’en «Bil i Oslo» og «Bymelding». At det foregår mye innovasjon og spennende prosjekter i Bymiljøetaten er derfor ingen overdrivelse.

Viktig å bo i miljøvennlig bygg selv

Tidligere satt det som nå heter Bymiljøetaten spredt i 5 ulike etater (Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Trafikketaten, Idrettsetaten og ENØK-etaten), og i 2012 var etatene fordelt på to hovedlokasjoner. Dette viste seg raskt å være ugunstig, og avstanden mellom kontorene på Helsfyr og Grønland føltes unødvendig på mange måter, ikke minst med tanke på å bygge én felles kultur. Det ble derfor bestemt at administrasjonen med mer skulle samlokaliseres i én hovedlokasjon. Det måtte være et bygg med gode miljøprestasjoner, et bygg de kunne være stolte av.

Hele sørveggen av bygget er belagt med solcellepanel, som gir energi til bygget og generer nok energi til å drifte mer enn 80 elbiler i året.

Med så mange ulike og spennende arbeidsoppgaver som Bymiljøetaten utfører, kombinert med et sterkt miljøengasjement, viste det seg utfordrende å finne et bygg som hadde riktig profil – til en fornuftig pris. Direktør i Ressurs- og forvaltningsenheten i Bymiljøetaten, Hans Horndalsveen, forteller om en lang prosess som først lysnet da de oppdaget mulighetene i Karvesvingen 3.

– Jeg husker godt da vi fant dette prosjektet. Det første vi tenkte var at området virket veldig spennende, samtidig som det var et stort pluss at Höegh Eiendom, som vi allerede opplevde som svært seriøse og profesjonelle, var gårdeier. Videre viste det seg ganske raskt at vi kunne få til mange av miljøplanene våre sammen med Höegh, forklarer Horndalsveen.

Da Bymiljøetaten skulle samles under ett tak, var miljøambisjonene svært høye, forteller direktør Hans Horndalsveen Ressurs- og forvaltningsenheten.

Det var nemlig slik at Bymiljøetaten hadde noen konkrete ønsker for det nye bygget. Blant annet skulle det gjerne oppnå miljøklassifiseringen BREEAM-excellent. Dette er en standard for beste miljøpraksis basert på ti ulike kategorier: Ledelse, helse og innemiljø, energibruk, transport, materialer brukt, løsninger for avfall, bærekraftig bruk av vann, arealbruk og økologi, forurensing, og innovasjon.

Samarbeid ga bedre miljøtiltak

– I utgangspunktet var det ikke noen selvfølge at Karvesvingen 3 skulle være et BREEAM-excellent-bygg, men etter vår anbefaling endte det opp som et samarbeid hvor vi gikk litt opp i leiepris, og hvor Höegh også så verdien og ville investere i en slik sertifisering. Nå vet jeg at vi ikke lenger er det eneste bygget her oppe med en slik sertifisering, og det viser jo at prosjektet har vært vellykket, sier han.

Utleiesjef Cecilie Landgraff Bruusgaard i Höegh Eiendom forteller at de er svært fornøyde med å ha en så fremtidsrettet og leietaker som Bymiljøetaten på HasleLinje. Hun fremhever at de jobber med spennende prosjekter, blant annet grønn mobilitet, som også Höegh Eiendom er opptatt av.

« – Det er kanskje ikke mange som vet at Oslo er verdensledende innen grønn mobilitet, mye takket være Bymiljøetatens arbeid. De går foran som et godt eksempel og har redusert antall p-plasser for ansatte fra 150 til 0.»

Solcellepanel og bildelingsordning var viktig

I tillegg til BREEAM-sertifiseringen, var det viktig for Bymiljøetaten å få på plass solcellepanelet som nå pryder hele sørveggen på bygget.

– Solcellepanelene er vi veldig stolte av. Disse fikk vi attpåtil litt grønnskjær i, slik at du virkelig kan se at hele veggen er ekstra miljøvennlig. For å komplimentere disse er det flere svarte solcellepaneler på taket. Alle disse solcellepanelene er med på å gi energi til bygget, og generer nok energi til å drifte mer enn 80 elbiler i året, forteller Horndalsveen.

En annen avgjørende faktor for at valget falt på Karvesvingen 3 for Bymiljøetaten, var bildelingsordningen fra Hertz, som er en av Norges aller største bilpooler. Bilpoolen har i ettertid vist seg å være en stor forbedring av et tidligere tungrodd system.

Bildelingsordningen på HasleLinje er viktig for de ansatte i Bymiljøetaten.

– Tidligere var det noen som kjørte sine egne biler på ulike oppdrag, og noen som kjørte sine egne biler til jobb og våre biler når de skulle ut. Uansett hvilket alternativ man valgte, var det uoversiktlig, kronglete og ikke minst ofte dårligere for miljøet. Det skapte administrative oppgaver, samt at det koster med vedlikehold av bilene. I tillegg er det dyrt å sitte med biler som ikke blir brukt hver dag, påpeker Horndalsveen

Problemet var at behovet for bruk av bil i tjeneste ikke var til å komme bort i fra. Derfor ble Bymiljøetaten satt i kontakt med Hertz i forkant av leieavtalen. Samarbeidet med Hertz fungerer ifølge Horndalsveen svært bra. Og da etaten flyttet til Hasle ble antall parkeringsplasser for ansattes private biler kuttet fra nesten ett hundre til null.

Smarte transportløsninger

– Vi har behov for å ha biler tilgjengelig hver dag, og det skjønte Hertz. Det har ført til at vi nå har 18-20 biler tilgjengelig fast hver dag fra 08-16. I tillegg har vi mange små og mellomstore behov for korte billån i løpet av en arbeidsuke. Etter dette kan andre bruke bilene på kvelden, noe som jo er mye mer bærekraftig enn at de skulle stå stille i garasjen vår. Med Hertz får vi også en flott spennvidde i biler. Vi har mange små elbiler som er populære og fantastiske i et bymiljø, samtidig som vi også har større biler med firehjulstrekk til oppdrag i skogen. Vi har et ganske omfattende behov, men dette løser Hertz på en eksemplarisk måte, sier Horndalsveen.

Legger du til at det er et stort bysykkelstativ rett utenfor bygget og at bybetjentene og andre ansatte nå har muligheten til å bruke el-sykler, kan du trygt kalle Karvesvingen 3 et bygg med store muligheter for miljøvennlig transport.

Bysyklene som står utenfor Bymiljøetatens bygg ble raskt populære.

Bymiljøetaten som forbilde

Videre forteller Horndalsveen at det er med stolthet at Bymiljøetaten nå kan være et forbilde for andre etater og selskaper som skal tilpasse sine lokaler. Når kemneren skulle flytte til nytt bygg var de på inspirasjonsbesøk blant annet i Karvesvingen 3, og det viser at det har blitt gjort mye riktig.

–  Da vi la sammen verdien av BREEAM-excellent, Bilpool-ordningen og solcellepanelet, ble vi til slutt veldig fornøyde med at vi endelig hadde funnet en profil som passet oss. Det er noe med det gamle ordtaket som sier at du ikke skal høre på hva vi sier, men se på hva vi gjør. Derfor er det viktig for oss at vi går frem som et godt eksempel gjennom å jobbe i et BREEAM-excellent-bygg. Det hadde ikke tatt seg ut om vi satt i et gammelt trekkfullt bygg med oljeradiatorer på full guffe.

«Det er noe med det gamle ordtaket som sier at du ikke skal høre på hva vi sier, men se på hva vi gjør. (…) Det hadde ikke tatt seg ut om vi satt i et gammelt trekkfullt bygg med oljeradiatorer på full guffe.»

 – Samtidig er det også viktig at vi kan være stolte av gode fasiliteter som fine møterom, mange fleksirom, sosiale soner og god kantine. Det er kombinasjonen som gjør bygget så vellykket, avslutter han.