I år 2030 skal Norge være klimanøytralt. På HasleLinje gjør vi vår del av jobben for å nå dette målet. Det gjør vi ved å bygge hus som både er gjerrige på energibruken og som selv produserer energi.

Allerede i planleggingen av HasleLinje ble det besluttet at alle nybyggene skulle være blant landets mest miljøvennlige. Byggene skulle minimum oppfylle Energiklasse A og oppnå karakteren «Very Good» på Breeam-skalaen – den anerkjente internasjonale miljøsertifiseringsordningen.

Lager egen strøm

Det var derfor utrolig stas at bygget i Karvesvingen 3 fikk enda høyere karakter enn det som var målet da bygget stod ferdig. Og med «Excellent» som miljøkarakter passer det kanskje ekstra bra at Bymiljøetaten bor i huset?

Bygget, som også huser logistikkselskapet Blue Water Shipping, har et solcelleanlegg på 740 kvadratmeter montert på bygningens sørvegg og tak. Dette produserer nok strøm til å dekke det årlige forbruket til 160 el-biler! Gjennom solcellepanelet og varmepumper lager bygget faktisk en tredjedel av den energien det trenger.

Kjempegode på kildesortering

Også Karvesvingen 2, der konsulentselskapet Cowi er største leietaker, fikk Breeam-karakteren «Excellent». Denne bygningen produserer hele 97 prosent av den energien det trenger. Den utmerker seg også med en høy gjenvinningsgrad. Av 30 tonn avfall som ble kastet der i løpet av 2016, ble nesten 26 tonn, eller 25 805 kilo, kildesortert.

Sorteringsgraden på 86 prosent var en god begynnelse. I dag blir hele 96,5 prosent av avfallet kildesortert. Det skyldes et snedig uttenkt opplegg for avfallshåndtering, der ulike søppelkasser er utplassert i kontorlandskapene på en slik måte at det er enkelt for alle ansatte å kaste ting på riktig sted.

Gode lokaler – bra for folka

Det er godt å arbeide i hus som tar hensyn til miljøet, for de tar også hensyn til de som jobber der. Alt er satt inn for å redusere uønsket støy, skaffe naturlig belysning ved hjelp av store vindusflater og gode innredningsløsninger, et interiør som legger til rette for fysisk aktivitet og luftkvalitet like god som om du skulle vært i skogen. Husene gir deg garantert ikke hodepine. Og er det noe stadig flere arbeidsgivere oppdager, er det at det er en god investering å skaffe lokaler som sørger for friske ansatte!

 

En forvalter som tar ansvar

Som forvalter arbeider Höegh Eiendom hardt for å skape sunne og gode arbeidsmiljø der vi reduserer både vår egen og eiendomsbrukernes miljøpåvirkning.

I tillegg benytter vi oss alltid av resirkulert materiale og gjenbruk i nybygg og rehabilitering der vi kan. Arbeidet vi gjør skal bidra til minimal negativ miljøpåvirkning, og vi følger opp kontinuerlig med forbedringstiltak. Det har bidratt til at Höegh Eiendom i dag er i norgestoppen blant de mest energieffektive og miljøbevisste aktørene i eiendomsbransjen.

Sammen med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom tar vi klimaavtalen fra Paris på alvor. Gjennom dette arbeidet skal vi vise at vi er en pådriver for bærekraft og langsiktighet i alt vi foretar oss.

 

Vi tar ingen snarveier på bekostning av miljøet.