Eget kontor? Det begynner å bli en stund siden størrelsen på kontoret var proporsjonal med stillingen til den som satt der. Gjerne bak lukket dør. Cellekontorer finnes nok fortsatt, men de blir stadig færre. Og det er det mange grunner til.
– Det handler om å gjøre ting smartere. At kunnskap og kompetanse skal være lett tilgjengelig. Vi trenger den fysiske åpenheten, den gjør noe med oss.

Marianne er daglig leder i Evolve business space, som tilbyr utleie av kontorplasser til bedrifter og enkeltpersoner mange steder i Oslo – også på Hasle. Her kommer hun tett på firmaer, ansatte og arbeidsprosesser. Wollan har erfart hvordan kunnskapssamfunnet har endret måten vi jobber på og behovene vi har som ansatte.
– Det åpne kontorlandskapet man så på 70- og 80-tallet er på vei ut, for det tilfredsstiller ikke halvparten av behovene i en moderne arbeidshverdag. Nå er det aktivitetsbaserte arbeidsplasser som gjelder, med ulike soner basert på oppgavene som skal løses. Når man har valget mellom stillerom, møterom og sosiale soner, har man også mer frihet, mener Wollan.

Digitalisering og mobilitet har gjort det mulig å jobbe omtrent hvor som helst og når som helst. I prinsippet kunne alle sittet på hjemmekontor og skypet, mailet eller ringt etter behov. Så hvorfor er ikke det noen god idé?

«– Det åpne kontorlandskapet man så på 70- og 80-tallet er på vei ut, for det tilfredsstiller ikke halvparten av behovene i en moderne arbeidshverdag.»

– Vi trenger interaksjon, for vi lærer og inspireres av hverandre. Den kompetansen og kreativiteten som de ansatte besitter, utvikles bedre når man er sammen rent fysisk. Dagene blir litt annerledes – mer uforutsigbare, sier Wollan.

Hun ser hvordan unge som har vokst opp med sosiale medier har stor sosial- og simultankapasitet. Toleransen for lyder og avbrytelser er nok høyere enn for generasjonen før dem. For mange er ikke aktivitetsbaserte kontorlandskap bare greit – det langt på vei foretrekkes.

– Dagens kunnskapsmedarbeidere har andre forventninger til arbeidsdagen. De vil ha det gøy, oppleve noe og være sosiale. Arbeidet foregår ikke bare ved pulten, og ideene blir ikke bare til i møterommene. Nedfelte stoler og sosiale soner brukes til jobb og avkobling om hverandre, litt som hjemmene våre, legger Wolland til.

Når alt finnes på PC-en, og alle kan treffes på mail og mobil – hva trenger vi da kontoret til? Ganske mye, viser det seg!

Organisasjonspsykolog Oddvar Skjæveland er forsker ved Høgskolen i Bergen og partner i Mellomrom Arkitekturpsykologi AS. Også han mener at gode kontorlokaler bør være varierte, med balansert tilrettelegging for samhandling og individuelt arbeid.
– Vi er i en brytningstid nå som «alle» går over til åpne løsninger. Plassbesparelse er ofte en utløsende faktor for slike løsninger, og derfor er det viktig å etablere nye kvalitetsnormer som også ivaretar kjernearbeid. Våre kartlegginger viser som forventet at konsentrasjonsarbeid er spesielt utsatt og potensielt kan koste mye tapt tid, forteller Skjæveland.

En viktig faktor er derfor rom og soner avsatt for konsentrasjonsarbeid. Viktige kvalitetskrav blir lydisolering, dagslys, plassering og siktlinjer. Uten rikelig dekning og høy kvalitet går for eksempel stillerommene ut av bruk, påpeker Skjæveland.

– Det er viktig at ledere og eksterne rådgivere eller arkitekter unngår å komme med en «fasit» uten først å ta de ansatte med i planleggingen av nye lokaler.  Alle ansatte bør nås med informasjon og helst medvirkning. Det er ikke nok med noen få representanter for de ansatte, da blir det store flertallet ikke inkludert, mener forskeren.

Marianne Wollan tar heisen opp til 8. etasje i det splitter nye Portalbygget på Hasle. Fortsatt henger lukten av nye møbler igjen i gangene. Fra Evolves lekre lokaler er utsikten formidabel.
–Det har vært fint å ta del i det positive som skjer her på Hasle. Jeg ser at folk liker å være med fra start. Og så er det så flott utsikt her øverst, som å sitte på en fjelltopp! sier hun fornøyd.

Lokalene har det beste fra to verdener, med dype sofagrupper blandet med høye bord og tydelige arbeidssoner. Her kan man trygt motta både kunder og kolleger. Wollan er overbevist om at kontorlokaler sier en del om firmaet som holder til der, og bør reflektere visjoner og strategier som skal realiseres.
– Og sist, men ikke minst; gode lokaler kan tiltrekke seg gode ansatte – og sørge for at de bli, slår Wollan fast.