Et smart bygg tar utgangspunkt i hvordan moderne mennesker arbeider. Her legger ny teknologi og god planløsning til rette for en forbedret arbeidshverdag.

Er målet å ha medarbeidere som preges av engasjement, effektivitet og kreativitet, er det en god start å drive virksomheten i et smart bygg. På HasleLinje er det nettopp slike bygg som tilbys.

HasleLinje får et skikkelig smart bygg

Her har store firmaer som Aller, Atea, Cowi og Securitas allerede flyttet inn i bygg som gir dem verdens kanskje aller mest moderne arbeidsforhold. Fleksible arkitektoniske løsninger gjør det enkelt å gruppere folk i kombinasjoner som sørger for både god gruppedynamikk og godt inneklima. De gode møteplassene er morgendagens arbeidsplass, verdiene skapes der folk møtes, og i smarte bygg er det bevisst lagt opp til dette. Løsningene gjør at felles funksjoner kan deles på en måte som sikrer samarbeid.

Et smart bygg er designet for tilrettelegging av samarbeid, læring, kreativitet og effektivitet!

Der gode hoder møtes

Ta for eksempel personalrestauranten. I de fleste andre bygg et livløst område utenom spisetiden, men i smartbygget så lekkert utformet at den inviterer til å samles i gruppearbeid når som helst på dagen. På samme måte kan møterom og konferanserom deles mellom leietakere i bygget når som helst for å oppnå maksimal tilgjengelighet. Sosiale soner er møteplasser der man kan få kaffe, te og faglig påfyll fra folk på tvers av avdelingene.

De beste ideene kommer ofte på andre steder en i møterom og ved kontorpulten!

Teknologien redefinerer arbeidsplassene

Det blir færre manuelle arbeidsprosesser. Mindre tid går med på å dokumentere, desto mer tid på å innovere. De ansatte kan i stadig større grad velge hvor de vil utføre arbeidsoppgavene, og dette krever bygg som er fleksible, elastiske og flerbrukervennlige. En undersøkelse blant fire hundre studenter i Paris, viste at 97 prosent av dem ikke ønsker seg et tradisjonelt kontor. De ønsker seg et smart og fleksibelt kontor.

En app som forenkler hverdagen

Et smart bygg er også et bygg du kan kommunisere med. Som gir deg oversikt og lar deg planlegge. Nå utvikler vi en spesialtilpasset app som gjør at du enkelt kan finne ut hvor medarbeiderne dine har satt seg for dagen, bestille kaffe fra kaffebaren, reservere møterom, bestille auditoriet eller time på treningssenteret, sjekke om t-banen er i rute og så videre. Bare fantasien setter grenser for hva appen kan brukes til. Innholdet utvikles i fellesskap mellom leietaker og leverandør.

Med denne appen slipper du både å vente på t-bane og komme til opptatte møterom.

Smart bygg = sunt bygg

Undersøkelser viser at kontorplass er bedrifters nest største utgift, men at mindre enn 45 prosent av plassen blir benyttet. Smarte bygg hjelper deg å utnytte alle ressursene på en bedre måte. I tillegg er smarte bygg også sunne bygg. God luftkvalitet er en selvfølge – andre faktorer som sørger for mer produktivitet er bedre temperaturkontroll, tilgang på grønn utsikt, naturlig belysning, reduksjon av uønsket støy, et interiør som legger til rette for fysisk aktivitet og en kantine med sunn mat.

Å velge et smartbygg er ikke bare å velge bedre arbeidsforhold for de ansatte – det er også et miljøvalg og en måte å ta samfunnsansvar på. Smartbygg har et langt mer fornuftig energibruk enn vanlige bygg. De er energieffektive bygg med solceller og grøntarealer.

Mer attraktiv med smart bygg

Et smartbygg er et av de sterkeste konkurransefortrinnene man kan ha i kampen om de gode hodene. I kunnskapssamfunnet blir balansen mellom arbeid og fritid viktigere enn noen gang. Vår ambisjon er å skape de beste omgivelsene for å sikre en optimal hverdag og de beste resultatene – og vi tror vi har kommet et godt stykke på veien.