Jørgen Christoffer Flaa solgte familiebilen for å basere seg på HasleLinjes bildelingsordning. Det var stor suksess, og mange andre oppdager også fordelene med bildeling.

– Her skal du få se hvor mange penger jeg har spart på bildeling.

Jørgen Christoffer Flaa, daglig leder i HasleLinje, åpner en pdf som viser hvor mye han har brukt på bildeling det siste året.

– Vi leide bil 12 ganger for å dra på ferie, det vil si helgeturer, vinter- påske- og sommerferie, og det kostet oss ikke mer enn tjue tusen kroner. Det er mye billigere enn det ville vært å eie en stor bil.

Flaa og familien solgte en stor bil og erstattet den med en liten el-bil i februar 2016 for å være med på den nabobilordningen som leiebilselskapet Hertz hadde etablert på Hasle. Han er full av godord når det gjelder hvordan ordningen fungerer.

– Det er et veldig enkelt bilhold som mer enn veier opp de små ulempene med å hente den og levere den. Når hentepunktet for bilen i tillegg ligger i bygget jeg jobber, blir det veldig praktisk.

Jørgen Christoffer Flaa byttet ut familiebilen med delebil på HasleLinje

Bildelingsordninger er et vekstområde for Hertz. Hertz BilPool teller i dag over 120 biler fordelt på 50 bilpooler. Hasle er den største blant disse med 28 biler, og den er antageligvis også Norges største åpne bilpool.

Ordningen på Hasle er et utslag av Oslo kommunes uttalte satsing på å redusere antallet arbeidsreiser med bil i byen.

– Höegh møtte strenge krav fra kommunen når det gjaldt antall parkeringsplasser da vi skulle bygge på Hasle – kun 4,5 p-plasser per tusen kvadratmeter. Og med tanke på at det arbeider omtrent femti mennesker per tusen kvadratmeter, var det innlysende at vi måtte tenke nytt, forteller Flaa.

Det passet greit at Bymiljøetaten signerte leieavtale i 2013, to år før bygget de skulle inn i var ferdig. Som kommunal etat følte de seg forpliktet til å være med på målsetningen om å redusere antall bilreiser.

– De hadde endringsvilje. De forsto at vi ikke bare kunne basere oss på den gamle privatbilen når det gjaldt mobilitet. Dermed koblet vi på leiebilselskapet Hertz.

Resultatet ble at Bymiljøetaten reduserte sitt antall parkeringsplasser fra 130 til 25 da de flyttet inn på Hasle. Det nye bygget ble i tillegg utstyrt med solceller over en hel vegg og på taket for å lade en liten armada av el-biler. Og disse er ikke bare tilgjengelige for Bymiljøetaten: Etter arbeidstid er de tilgjengelige for Hasles beboere.

– Mange av de som etablerer seg på Hasle er unge par, og de er ikke så veldig interessert i å eie egen bil, ifølge Flaa.

– Derimot er det en stor bonus at alle som flytter inn får et års gratis medlemskap i bilpoolen. Vi har vært tydelige på tre ting når vi har markedsført Hasle: Her er det barnehage, her er det kaffebar, og her er det bildelingsordning.

Men det er ikke nødvendigvis slik at hipstere fra Løkka automatisk lar seg rulle inn i en bildelingsordning. Flaa innrømmer derfor at det også er en baktanke med gratisåret: Å få folk over den lille kneika det er å begynne å bruke ordningen.

– Du bruker den ved hjelp av en app, sier han, og tar frem telefonen.

– Der taster du inn hva slags bil du vil ha og når du vil ha den. Veldig enkelt. Men det er jo det at du må ta deg bryet med å registrere deg først.

Flaa og mange andre mener at bildeling er fremtidens bilbruk.

– Mange har en bil som er basert på behov de egentlig bare har et par ganger i året, sier Flaa.

– El-bilen vår dekker fint behovet for småkjøring i hverdagen. Hertz forteller at én delebil kan erstatte 12–15 privateide biler, som i snitt er i bruk bare en time om dagen, og det er jo noe å tenke på. Snart kommer Volvo med en modell du ikke kan eie, men bare betale for bruken, og jeg har tro på at denne typen bilhold er fremtiden, avslutter han.