Luftige bygg med gode løsninger og ny teknologi er hverdagen for tusenvis av arbeidstakere på Hasle.

Her har store virksomheter som Aller, Atea, Cowi og Securitas flyttet inn i bygg som gir dem verdens kanskje aller mest moderne arbeidsforhold. For om målet er å ha medarbeidere som preges av engasjement, effektivitet og kreativitet, er det en god start å drive virksomheten i et smart bygg. Et smart bygg tar nemlig utgangspunkt i hvordan moderne mennesker arbeider.

 

Mange møteplasser

Hva preger så et smart bygg? Et viktig fellestrekk er fleksible arkitektoniske løsninger som gjør det enkelt å gruppere folk i kombinasjoner som sørger for både god gruppedynamikk og godt inneklima. Dessuten tar smarte bygg høyde for at verdiene skapes der folk møtes, så møteplasser og arbeidsplasser for samarbeid og dialog er derfor prioritert.

Det er også lagt opp til løsninger for felles funksjoner og samarbeid på tvers av avdelinger og noen ganger også virksomheter.

Smart bygg = sunt bygg

Undersøkelser viser at kontorplass er bedrifters nest største utgift, men at mindre enn 45 prosent av plassen blir benyttet. Smarte bygg hjelper deg å utnytte alle ressursene på en bedre måte. I tillegg er smarte bygg også sunne bygg. God luftkvalitet er en selvfølge – andre faktorer som sørger for mer produktivitet, er bedre temperaturkontroll, tilgang på grønn utsikt, naturlig belysning, reduksjon av uønsket støy, et interiør som legger til rette for fysisk aktivitet og en kantine med sunn mat.

På Hasle tenker vi at arbeidsgivere som tilbyr sine ansatte et smartbygg, er arbeidsgivere som tilbyr ekstra gode arbeidsforhold.  Å velge et smartbygg er dessuten også et miljøvalg og en måte å ta samfunnsansvar på. Smartbygg er nemlig også energieffektive bygg med solceller, grøntarealer og svært gode ordninger for kildesortering.