Transformert industri og topp moderne bygg, med kloke hoder fra mange bransjer. Nye boliger for mange familietyper. En unik ungdomsskole, et nytt hotell, butikker og serveringssteder med sjarm. Vi skaper et nytt nabolag – på historisk grunn.

Å flytte til Hasle er å flytte til et sted med en lang historie. Stedet har navn etter en gård som første gang blir nevnt i 1359. Siden kom industrien. Freia bygget den nydelige Hasle hageby som boliger for sine arbeidere i 1912. Den er et populært sted både å bo og spasere gjennom med sine boliger i engelsk stil og gamle eplehager.

Etter hvert som Oslo vokste og Hasle kom stadig nærmere sentrum, ble det bygget hus, skoler, butikker, t-bane og nye bedrifter. Mest berømt er nok Vinmonopolets store anlegg fra 1932. Det ligger her ennå, under pietetsfull modernisering og ombygging til boliger, butikker og serveringssteder. Bygget utgjør hjertet i dette nye kapittelet av Hasles historie.

Nye og pulserende Hasle!

HasleLinje – midt i Hovinbyen

Bonden fra 1359 ville neppe kjent igjen området. I dag er Hasle en del av Oslos store satsing; Hovinbyen. Den skal ikke bare binde Groruddalen sammen med sentrum, den skal også fungere som et godt innovativt og moderne storbyområde i seg selv med bedrifter, boliger og butikker.

            Hovinbyen følger tre prinsipper:

1) Den skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse.

2) Den skal ha et mangfold av attraktive byområder som er tett sammenvevd med hverandre og  resten av byen.

3) Det å gå, sykle og reise kollektivt skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på.

Hasle oppfyller alle de tre kravene allerede. Vi bygger klimasmart og fremtidsrettet, her kommer både boligområder, kafeer og andre møtesteder, barnehage, park, tur- og sykkelveier, og området ligger i nærheten av tre t-banestasjoner og et titalls bussruter.

På Hasle forenes arbeidsliv og hverdagsliv. Vi kaller det bare balanse!

Store selskaper velger HasleLinje

Store bedrifter har allerede flyttet hit. Atea, for eksempel, Nordens ledende selskap innen digitalisering og utvikling av smarte bygg og smarte byer, har flyttet til Hasle fordi de der er en del av den utviklingen de arbeider for.

Det store mediekonglomeratet Aller er også på Hasle, i tillegg til Bymiljøetaten, Securitas og konsulentselskapet Cowi, mens idrettsungdomsskolen Wang Ung og den kjente hotellkjeden Choice er på vei. Også mindre selskaper har funnet seg til rette i flere av byggene.

De som er her, er svært fornøyde. I en kundeundersøkelse utført av Scandinavian Leadership svarer 96 prosent av de spurte at de vil anbefale Höegh Eiendom som utleier.

Slik vil Ateas nye hovedkontor se ut.

Alt dette har skjedd i løpet av de siste fem årene. I dag arbeider det 1750 mennesker her, men i nær fremtid vil antallet flerdobles til et sted mellom 5000 og 6000 mennesker. I tillegg vil det bo 1600 mennesker i boligområdet Krydderhagen og i Vinmonopolets gamle bygg.

Den nye bydelen på Oslos tak

Ser vi på Hovinbyen, som Hasle ligger midt i, blir tallene enda mer imponerende. Her er muligheter for tretti til førti tusen nye boliger, og femti til hundre tusen nye arbeidsplasser, og med tanke på den veksten Oslo opplever for tiden, spørs det om ikke hele potensialet må tas i bruk.

Höegh skal i hvert fall gjøre det som kreves av oss, og litt til, for å utvikle denne nye bydelen på Oslos tak.